Thăng Long Tây Nguyên

8 lưu ý khi lấy máu để xét nghiệm tế bào máu (công thức máu)