Thăng Long Tây Nguyên
Chì lá chống phóng xạ phòng X quang, CT
Chì tấm, chì lá dày  1mm, 1,5mm, 2mm.. dùng ốp, lát phòng chụp X quang, CT … ngăn tia phóng xạ