Thăng Long Tây Nguyên
Hoá chất huyết học Mindray
Các dòng cơ bản 3 thành phần và 5 thành phần : M18, M30, M53, M58
- Diluent.
- Rinse.
- Lyse.
- Ezcleaser.
- Probe.