Thăng Long Tây Nguyên
Hóa Chất Huyết Học Nihon Kohden
Chúng tôi cung cấp hóa chất xét nghiệm huyết học cho các dòng máy huyết học:
Hóa chất huyết học Nihon Kohden-Nhật Bản chính hãng
Model:-MEK-6420K, MEK-6318
      -MEK-6400, MEK-6410 
      -MEK-6500, MEK-7222K
      -MEK-8222K, MEK-7300K