Thăng Long Tây Nguyên
Hóa chất sinh hóa Human Đức
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA HUMAN - ĐỨC
 
STTTên sản phẩmHãng sản xuấtQuy cách
1ACID PHOSPHATASE 16x2 mlHumanHộp
2ALBUMIN Liquicolor  4 x 100 mlHumanHộp
3ALKALINE PHOSPHATASE Liquicolor  10x10 mlHumanHộp
4ALKALINE PHOSPHATASE Liquicolor IFCC 10x10 mlHumanHộp
5ALPHA AMYLASE Liquicolor  12 x 10 mlHumanHộp
6Auto-BILIRUBIN  - D Liquicolor  375mlHumanHộp
7Auto-BILIRUBIN - T Liquicolor  375mlHumanHộp
8Auto-CREATININE Liquicolor  250mlHumanHộp
9BILIRUBIN DIRECT/TOTAL   2x100 mlHumanHộp
10CALCIUM Liquicolor  200 mlHumanHộp
11CHLORIDE Liquicolor  200 mlHumanHộp
12CHOLESTEROL Liquicolor  4x100 mlHumanHộp
13CK - NAC ACTIVATED 20*3 mlHumanHộp
14CK NAC activated liquiUV 10x10mlHumanHộp
15CK- MB ( Nac- activated )  20x3 mlHumanHộp
16CK- MB LiquiUV  10x10mlHumanHộp
17CREATININE Liquicolor  200 mlHumanHộp
18GAMMA GT Liquicolor 8x50 mlHumanHộp
19GLUCOSE Liquicolor ( GOD - PAP ) 4x100 mlHumanHộp
20GLYCOHEMOGLOBIN HbA1, 100 thử nghiệmHumanHộp
21GOT ( ASAT ) IFCC mod. Liqui UV 8x50 mlHumanHộp
22GPT ( ALAT )IFCC mod.LiquiUV  8x50 mlHumanHộp
23HbA1c% Liquidirect , Calibrator Set   4x0.5mlHumanHộp
24HbA1c% Liquidirect , Control,2x2x0.5mlHumanHộp
25HbA1c% Liquidirect ,Reagent kit   40mlHumanHộp
26HDL CHOLESTEROL Liquicolor  80 mlHumanHộp
27LDH SCE mod. Liqui.UV  10 x 10 mlHumanHộp
28LDL CHOLESTEROL Liquicolor  80 mlHumanHộp
29TOTAL PROTEIN  Liquicolor 4 x 100 mlHumanHộp
30TRIGLYCERIDES Liquicolor Mono 4x100 mlHumanHộp
31UREA LiquiUV 8x50 mlHumanHộp
32URIC ACID Liquicolor  4x100 mlHumanHộp
33HUMATROL N 6*5 mlHumanHộp
34HUMATROL P 6*5 mlHumanHộp
35AUTOCAL  4x5mlHumanHộp
36CRP - hs Reagent Kit  3x125mlHumanHộp
37CRP - hs Standard 2x1mlHumanHộp
38ASO Reagent Kit  2 x 50 mlHumanHộp
39ASO  Standard  2x1mlHumanHộp
40RF  Reagent Kit 2x50mlHumanHộp
41RF Standard 2x3mlHumanHộp
42Ferritin R1 25ml/R2 12.5mlHumanHộp
43Ferritin Calibrator Set  4x0.5mlHumanHộp