Thăng Long Tây Nguyên
Kít thử định lượng ung thư gan Elisa AFP EIA kit
Thử định lượng ung thư gan
 
 
Kít thử định lượng ung thư gan Elisa AFP EIA kit
Đóng gói: Kít 96 test