Thăng Long Tây Nguyên
Kít thử định lượng viêm gan B Elisa HBeAg kit
Xét nghiệm thử định lượng kháng nguyên e viêm gan siêu vi B
 
 
HBeAg Test Kits
Đóng gói: Kít 96 test
Thử đ/I kháng nguyên e viêm gan siêu vi B