Thăng Long Tây Nguyên
Kít thử định lượng viêm gan B Elisa HBsAb kit
Xét nghiệm thử định lượng kháng thể bề mặt viêm gan siêu vi B
 
 
HBsAb Test Kits (serum)
Đóng gói: Kít 96 test
Xét nghiệm thử định lượng kháng thể bề mặt viêm gan siêu vi B