Thăng Long Tây Nguyên
Kít thử định lượng viêm gan B Elisa HBsAg kit
Thử định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan siêu vi B
 
 
Kít thử định lượng viêm gan B Elisa HBsAg kit
Đóng gói: Kít 96 test

Thử định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan siêu vi B