Thăng Long Tây Nguyên
Kít thử định lượng viêm gan C Elisa HCV kit
Thử định lượng kháng thể viêm gan siêu vi C
 
 
Kít thử định lượng viêm gan C Elisa HCV kit
Đóng gói: Kít 96 test

Thử định lượng kháng thể viêm gan siêu vi C