Thăng Long Tây Nguyên
Máy chẩn đoán Helicobacter Pylori C14 HUBT-20A1