Thăng Long Tây Nguyên
Máy sinh hóa bán tự động BA 88A
1. Phương pháp đo
- Điểm cuối
- Động học
- Đánh dấu thời gian
- Đo hấp
2. Màn hình hiển thị
- Cảm ứng
3. Lưu lượng mẫu (ul) : 32
4. Giải đo (ul) : 200 - 9000
5. Cổng giao tiếp : RS232
6. Nhiệt độ hoạt động : 15 - 30 độ
7. Nguồn điện : 240V
8. Kích thước : 430 x 360 x 170
9. Trọng lượng : 6.8 kg
  • Thân máy chính
  • Phụ kiện tiêu chuẩn