Thăng Long Tây Nguyên
Test nhanh HBsAg
TTTên testHãngQuy cách
1Test thử Viêm gan B (HBsAg 3mm)HEALGEN/USA100/hộp
2Test thử Viêm gan B (HBsAg khay)HEALGEN/USA25/hộp
3Test thử Viêm gan B (HBeAg khay)HEALGEN/USA25/hộp
3Test thử Viêm gan B (HBcAb khay)HEALGEN/USA25/hộp
4Test thử Viêm gan B (HBsAb 3mm))HEALGEN/USA50/hộp
5Test thử Viêm gan c (HCV 3mm)HEALGEN/USA50/hộp
6Test thử Viêm gan A(HAV khay)HEALGEN/USA25/hộp
7Test thử Viêm gan E (HEV khay)HEALGEN/USA25/hộp
8Test thử HIV (HIV 3mm)HEALGEN/USA50/hộp
9Test thử HIV (HIV khay)HEALGEN/USA25/hộp
10Test thử giang mai 3mmHEALGEN/USA50/hộp
11Test thử lao TB khayHEALGEN/USA25/hộp
12Test thử Malaria PF/PV khayHEALGEN/USA25/hộp
13Test thử da dày H.pylori 3mmHEALGEN/USA50/hộp
14Test thử da dày H.pylori khayHEALGEN/USA25/hộp
15Test thử AFP 3mmHEALGEN/USA50/hộp
16Test thử AFP khayHEALGEN/USA25/hộp
17Test thử FOB 3mmHEALGEN/USA50/hộp
18Test thử FOB khayHEALGEN/USA25/hộp
19Test thử CEA 3mmHEALGEN/USA50/hộp
20Test thử CEA khayHEALGEN/USA25/hộp
21Test thử PSA 3mmHEALGEN/USA100/hộp
22Test thử PSA khayHEALGEN/USA25/hộp
23Test thử sốt xuất huyết IGG/IGMHEALGEN/USA25/hộp
24Test thử nhồi máu cơ tim Troponin I (CTNI) HEALGEN/USA25/hộp
25Test thử CGN (Morphine) 4mmHEALGEN/USA100/hộp
26Test thử CGN (Amphetamine) 4mmHEALGEN/USA50/hộp
27Test thử CGN (MDMA Ecstasy) 4mmHEALGEN/USA50/hộp
28Test thử CGN (MET) 4mmHEALGEN/USA100/hộp
29Test thử CGN THC (Marijuana) 4mmHEALGEN/USA50/hộp