Thăng Long Tây Nguyên
Test xét nghiệm nhanh thuốc Marijuana

CÁCH SỬ DỤNG
1.        Lấy nước tiểu vào trong chén.
2.        
Xé bao nhôm đựng que thử.

3.        
Cầm que thử trên tay theo hướng mũi tên chỉ xuống.

4.        
Đặt que thử vào trong chén đựng nước tiểu, sao cho mặt nước tiểu không quá mũi tên.

 5.        Chờ đúng 5 phút bắt đầu đọc kết quả.
·         DƯƠNG TÍNH : Nếu chỉ có một vạch ngang màu hồng hiện ra ngang khu vực (C). Kết quả này xác nhận nồng độ Marijuana của bạn là 50 ng/ml hoặc cao hơn, nghĩa là có sử dụng thuốc.

 ·         ÂM TÍNH : Nếu có thêm một vạch ngang màu hồng thứ hai hiện ra ở dưới ngang với khu vực (T) (tổng cộng là hai vạch ngang màu hồng). Kết quả này xác nhận nồng độ Marijuana của bạn dưới 50 ng/ml, nghĩa là không sử dụng thuốc.


 DƯƠNG TÍNH        ÂM TÍNH

LƯU Ý  :  Đọc và công nhận kết quả trong vòng từ 5 đến 10 phút. Nếu có sự thay đổi sau 10 phút thì kết quả đó KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN.


GHI CHÚ 
:
1.        Sau khi xé bao đựng que thử, phải sử dụng trong vòng 10 phút.
2.        Mỗi que thử chỉ sử dụng một lần.
3.        Không được dùng sản phẩm đã quá hạn.
4.        Chỉ nên đọc và công nhận kết quả trong vòng  5 - 10 phút.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI