Thăng Long Tây Nguyên
Thuốc uống cản quang
Dạng gói bột hoặc dạng chai Sup pha sẵn